Met onder andere:
– Schipbreuk in de tijd: “Het Zegel van Beselek”
– Comanche: “Red Dust”
– Knudde: “Naar Dallas”
– Guust: ” Gadgets en Gags”